UDRUGA RUBNJACI
.: udruga za široki spektar podrške osobama s invaliditetom :.


Udruga Rubnjaci je neprofitna pravna osoba koja djeluje za dobro osoba s invaliditetom potičući samostalan i neovisan život bez obzira na vrstu, stupanj, uzrok i vrijeme nastanka invaliditeta. Također Udruga daje podršku osobama koje su žrtve nasilja, te radi na prevenciji nasilja u zajednici.
Ciljevi Udruge su:
- prevencija i smanjene svih oblika nasilja (obiteljskog, vršnjačkog, zbog invaliditeta) i poticanje samozaštite,
- prevencija siromaštva,
- poticanje razvoja odgojno-obrazovnog sustava koji promiče ljudska prava i razvoj demokratske kulture i dijaloga uvažavajući različitosti,
- poticanje razvoja životnih vještina, samostalnosti i kompetencija djece, mladih, samaca i obitelji
- poticanje samostalnosti osoba s invaliditetom putem edukativnog, savjetodavnog, psihoterapijskog i rehabilitacijskog programa,
- poticanje usvajanja zdravih stilova života i prevencija bolesti,
- poticanje osobnog i profesionalnog razvoja pojedinaca, te profesionalaca koji provode odgojno-obrazovne, pedagoško-psihološke i socio-pedagoške aktivnosti,
- poticanje socio-emocionalnog, kognitivnog i kreativnog razvoja djece, mladih i odraslih te izražavanje kreativne i umjetničke sklonosti,
- promicanje, razvitak i unapređenje kvalitete života, osobnog razvoja, te cijeloživotnog učenja i usavršavanja.
Ciljane skupine su:
- osobe s invaliditetom uključujući osobe s višestrukim invaliditetom te dodatnim poteškoćama, kao i osobe koje su na granici ostvarivanja zakonskih prava te imaju značajnih teškoća, svih dobnih skupina,
- djeca i mladi s teškoćama u razvoju, ali i opća populacija,
- žrtve nasilja i obiteljskog nasilja,
- obitelji, jednoroditeljske obitelji, roditelji, roditelji djece s teškoćama u razvoju,
- odgojno-obrazovne ustanove i djelatnici i službenici koji svakodnevno komuniciraju sa osobama s invaliditetom,
- građani, opća populacija,
- volonteri,
- predstavnici medija.
Sukladno ciljevima Udruga djeluje na sljedećim područjima:
- zaštite ljudskih prava,
- demokratske političke kulture,
- kulture i umjetnosti
- zaštita zdravlja,
- socijalne djelatnosti,
- međunarodne suradnje
Djelatnosti Udruge su:
- pružanje rehabilitacijske i psihosocijalne podrške u rješavanju problema neposredno ili posredno vezanih za neku od povreda ljudskih prava osoba s invaliditetom i žrtava nasilja;
- edukacija o ljudskim pravima i konceptu osiguravanja jednakih mogućnosti za sve - organiziranjem predavanja, treninga, radionica, seminara, konferencija i sl.;
- javno zagovaranje i organiziranje javnih kampanja;
- objavljivanje publikacija - letaka, knjiga, brošura i sl. informativnog i stručnog sadržaja;
- proizvodnja medijskih sadržaja vezanih uz ciljeve Udruge, sukladno zakonu;
- otvaranje i vođenje telefona za odrasle i djecu s invaliditetom i žrtve nasilja, kao humanitarna djelatnost;
- jačanje suradnje sa srodnim udrugama i organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje,
- edukacija i rad s volonterima, pratiteljima i asistentima za osobe s invaliditetom te uključivanje istih u aktivnosti Udruge;
- podrška pri prilagodbi svakodnevnog okruženja osobama s invaliditetom;
- poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom i podrška pri zapošljavanju i prilagodbi radnog mjesta.
Rad udruge je javan.


© 2018 UDRUGA RUBNJACI